Woonzorglocatie Villa Pavia

Zorg op maat bij permanent verblijf

We vinden het belangrijk dat u bij ons de zorg en service krijgt zoals u dat wilt. Als u bij ons komt wonen, stellen we daarom met u een persoonlijk zorgleefplan samen. We bespreken daarbij wat uw wensen zijn. Bijvoorbeeld wat u graag zelf wilt doen en waar u hulp bij nodig heeft. In dit zorgleefplan staat ook welke zorg u krijgt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze zogeheten zorgindicatie geeft aan hoeveel en welke zorg u nodig heeft. Deze zorg krijgt u dan bij ons. Wilt u naast de geïndiceerde uren zelf extra particuliere uren zorg inkopen? Dan leggen we dat ook vast in uw zorgleefplan. Zo leveren we u de zorg zoals u die wenst.

Zorg vanuit de Wlz

Om bij ons te komen wonen, moet u een Wlz-indicatie hebben. Met een Wlz-indicatie krijgt u alle begeleiding en zorg die u nodig heeft. Denk aan maaltijden, hulp bij uw dagelijkse leven zoals wassen en aankleden, medische zorg zoals een bezoek aan de huisarts, tandarts of fysiotherapeut en zinvolle dagbesteding zoals activiteiten in huis en uitstapjes. In de Wlz-indicatie staat hoeveel en welke zorg u nodig heeft.

Wlz-indicatie aanvragen

U krijgt een Wlz-indicatie als u 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht nodig heeft. U kunt de indicatie zelf aanvragen bij het CIZ of u kunt dat via uw huisarts of wijkverpleegkundige doen. Na ongeveer zes weken ontvangt u het indicatiebesluit van het CIZ. Dit is een levenslang besluit. U behoudt dus altijd de zorg vanuit de Wlz. Uw situatie kan echter veranderen waardoor u meer, of andere zorg nodig heeft. Daarom bekijken we op vaste momenten of de Wlz-indicatie nog passend is.

Referentie Verzorgende - Rob

Vergoeding en eigen bijdrage

Deze zorg die u krijgt wordt grotendeels vergoed vanuit de Wlz. Een deel daarvan betaalt u zelf: de eigen bijdrage. Dit geldt ook als u voor een PGB heeft gekozen. Deze eigen bijdrage is minimaal 184,– en maximaal 966,60 per maand. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw indicatie, inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage is per periode van 4 weken, ga dan naar www.hetcak.nl en vul bij de rekenmodule ‘Hulp of zorg thuis’ in.

Eventuele extra zorg

De zorg uit de Wlz-indicatie is voor de meeste mensen voldoende. Heeft u behoefte aan meer zorg? Dan kunt u bij ons zelf extra particuliere uren zorg inkopen. Hiervoor hanteren we het geldende tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Goed om te weten:

Service en Welzijn

Onze vaste zorgappartementen zijn speciaal ontworpen om ouderen met beginnende dementie of een lichamelijke beperking te ondersteunen wanneer zelfstandig thuis wonen niet langer mogelijk is.

Hoogwaardige service en welzijn

Kosten en vergoeding

Als u bij ons komt wonen, bieden wij u een volledig pakket van hoogwaardige service, wonen, zorg en welzijn voor een vast tarief per maand. De zorg wordt betaald vanuit de Wlz. De kosten van uw huur, woonservices en welzijnsservices betaalt u zelf.

Kosten en financiering

Tijdelijk bij ons verblijven

U kunt ook tijdelijk bij ons verblijven, bijvoorbeeld om ontspannen te herstellen van een operatie of om ervoor te zorgen dat uw partner of mantelzorger even tot rust kan komen. Voor een tijdelijk verblijf heeft u geen Wlz-indicatie nodig.

Tijdelijk verblijf

Blijf op de hoogte en schrijf u in op onze nieuwsbrief

Wilt u ongeveer zes keer per jaar onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief en vul uw gegevens in.