Referentie Nicole

Klacht indienen

Hoewel wij er alles aan zullen doen de zorg, de behandeling en het verblijf zo prettig mogelijk te maken, kan het gebeuren dat iets niet naar wens verloopt en kunnen klachten ontstaan. In zo’n geval vinden wij het belangrijk dat u dit aan ons kenbaar maakt. Alleen op deze manier kunnen wij ervan leren en onze dienstverlening aanpassen. Wij vinden het belangrijk zorgvuldig om te gaan met klachten en het vertrouwen op een goede manier te herstellen.

Wilt u direct uw klacht indienen?

U kunt uw klacht indienen met het klachtenformulier. Wilt u meer weten over de procedure van het indienen van uw klacht, leest u dan eerst de onderstaande informatie.

In de onderstaande stappen leggen we u graag uit hoe u een klacht kunt indienen:

Stap 1

Klacht indienen op de locatie
Indien een bewoner een klacht heeft, vinden wij het belangrijk dat deze klacht eerst wordt besproken met degene op wie dit betrekking heeft. Leidt dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing, dan kan de bewoner bemiddeling vragen van de locatiemanager, regiomanager en/of Klachtenfunctionaris.

Stap 2

Klacht indienen bij een onafhankelijke Klachtenfunctionaris
Domus Valuas heeft een onafhankelijke Klachtenfunctionaris die kan ondersteunen bij het zo goed mogelijk oplossen van de klacht. Een verzoek tot klachtbemiddeling kan schriftelijk of telefonisch worden aangevraagd bij de Klachtenfunctionaris via de volgende routes:

Per mail: klachtenfunctionaris@domusvaluas.nl
Telefonisch: 06 34 19 36 11
Middels het online klachtenformulier

Woonzorglocatie De Meerlhorst

Stap 3

Geschillencommissie
Is de klacht van dien aard dat deze binnen de organisatie en met de onafhankelijke Klachtenfunctionaris niet kan worden opgelost, dan kan de bewoner zich wenden tot de Geschillencommissie Verzorging, Verpleging en Geboortezorg. Meer informatie hierover is te vinden op www.geschillencommissie.nl.

Onvrijwillige zorg (Wzd)
Heeft u een klacht over de onvrijwillige zorg (Wzd) of wilt u ondersteuning hierbij? Neem dan contact op met de cliëntvertrouwenspersoon Wzd.

Lees meer over de werkwijze en procedure van het indienen van klachten in het klachtenreglement.