Woonzorglocatie De Meerlhorst

Cliënt vertrouwenspersoon (Wzd)

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Het doel van deze wet is, de rechten te beschermen van bewoners die niet zelf voor opname hebben gekozen en het beschermen van de inzet van onvrijwillige zorg. Iedereen die te maken heeft met onvrijwillige zorg heeft recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon (CVP) bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor uw betekenen?

  • Luisteren naar uw verhaal;
  • Helpen om uw vraag of klacht te verhelderen;
  • Informatie en advies geven over uw rechten binnen de Wzd;
  • Ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing van uw vraag of klacht;
  • Ondersteunen bij een klacht, of meegaan naar gesprekken.

Referentie Verpleegkundige- Cythia

"Een cliëntvertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en is er voor u, uw familielid en/of vertegenwoordiger"

Deze wet zorgt voor een zorgvuldige afweging bij het inzetten van onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag in principe niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de bewoner of zijn omgeving. De Wet zorg en dwang regelt met een stappenplan dat er echt alleen onvrijwillige zorg wordt gegeven als er absoluut geen andere oplossing is.

Onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wzd

In de Wet zorg en dwang,  zijn de rechten van de bewoners die onvrijwillige zorg krijgen beter beschermd. Bewoners, familieleden en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat zij vragen of klachten hierover hebben, contact opnemen met een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon Wzd. De CVP is niet in dienst van Domus Valuas, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk en biedt gratis ondersteuning.

 

Woonzorglocatie De Meerlhorst

Advies en ondersteuning

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige zorg (Wzd) of wilt u ondersteuning hierbij? Bij Domus Valuas heeft iedere locatie zijn eigen cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Bij de locatiemanager kunt u de contactgegevens van de CVP opvragen. Daarnaast liggen er op onze locaties flyers met de gegevens van de vertrouwenspersoon Wzd.

U kunt ook contact opnemen met de Coördinator Wzd, A. den Hollander van Zorgstem. Zij is bereikbaar via onderstaande gegevens:

06-40508633
a.denhollander@zorgstem.nl
www.zorgstem.nl

Meer informatie over CVP vindt u op de website van de overheid: Dwang in de Zorg

Heeft u geen onvrijwillige zorg, maar wel een klacht?

Dan horen wij dat ook graag. Een verzoek tot klachtbemiddeling kan schriftelijk of telefonisch worden aangevraagd bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. U leest hier meer over in ons klachtenreglement.

Woonzorglocatie De Meerlhorst

Waarmee kunnen wij u helpen?

Stel uw vraag via onderstaand contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Stel een vraag
Netwerkbijeenkomst voor verwijzers