Woonzorglocatie Mariënhaven

Wonen met zorg en welzijn

Bij Domus Valuas  verdiepen we ons in de interesses, mogelijkheden en wensen van onze bewoners. Wij betrekken hen waar mogelijk bij het organiseren van de activiteiten. Zo kunnen we het persoonlijke- en doelgroepgerichte welzijn bieden dat bij ieder individu past

Welzijnsprogramma

Persoonsgericht

Vanuit onze visie om persoonsgericht welzijn te bieden, kijken we naar de welzijnsbehoefte van iedere individuele bewoner. Als iemand bij ons komt wonen, gaan wij, indien mogelijk, al in een vroeg stadium in gesprek met de bewoner over zijn/haar wensen op dit vlak. Waar mogelijk en gewenst betrekken wij daarbij familie en/of mantelzorgers.

Vitaliteit

Op onze locaties organiseren we diverse activiteiten. Het programma wordt met zorg samengesteld. Daarnaast is iedereen welkom om aan alle activiteiten deel te nemen, zodat er ook de mogelijkheid bestaat dat bewoners kennismaken met nieuwe interessegebieden. Vitaliteit is hierbij een belangrijke pijler. Door zowel mentale- als lichamelijke activiteiten aan te bieden, hopen wij een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het gevoel van welbevinden.

Welbevinden

Welbevinden kan voor iedereen iets anders betekenen. Belangrijk is dat wij zorgen voor een prettige leefomgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Vanuit deze basis, geven we de bewoners zelf de ruimte om keuzes te maken en om te doen waarbij zij zich het prettigst voelen. Op al onze locaties is er de mogelijkheid om te participeren aan activiteiten, door het brede aanbod zijn wij instaat om al onze bewoners te prikkelen en het gevoel van welbevinden hierdoor te vergroten.

De bewegingsactiviteit is bijvoorbeeld goed voor de lichamelijke conditie en zelfstandigheid. Daarnaast kan het ook prettig zijn om op deze wijze met medebewoners in contact te komen en om een gezellig gezamenlijk moment te beleven.

Referentie Verpleegkundige- Cythia

Onze 24-uurs zorg garantie

Gelijkgestemden

Wij krijgen vaak te horen, van zowel bewoners als hun familieleden, dat wonen bij ons zo prettig is omdat men er mensen ontmoet die gelijkgestemd zijn. Doordat er een groot aantal interesses overeenkomen, zijn wij in de gelegenheid om op het gebied van kunst en cultuur gemeenschappelijke activiteiten aan te bieden. Hieronder vallen bijvoorbeeld klassieke concerten, op veel locaties vindt dit wekelijks plaats.

Zinvolle tijdsbesteding

De diverse activiteiten in ons welzijnsaanbod worden zorgvuldig samengesteld. Naast dat wij kijken naar wat onze bewoners leuk vinden om te doen en waar ze blij van worden, denken we ook na over de zin van de diverse activiteiten. Kunst en cultuur sluiten niet alleen aan bij veel van onze bewoners, maar verbinden ook en zorgen voor een zinvolle tijdsbesteding.

Concerten en meer

Muziek is belangrijk, daarom wordt bij Domus Valuas muziek doelbewust ingezet. Muziek komt binnen in hersengebieden waar ook stress zijn oorsprong vindt. Dus kan het ook ontspannend werken. Daarnaast is ook bewezen dat muziek gelukkig maakt en is muziek in combinatie met beweging een goede manier om vitaal oud te worden. Op onze locaties wordt muziek dan ook in verschillende vormen aangeboden.

Referentie bewoner van St Jozefpaviljoen

Het welzijnsprogramma bij Domus Valuas

Het welzijnsprogramma bij Domus Valuas:

Juist omdat wij persoonsgerichte zorg bieden, kunnen de activiteiten per locatie enigszins verschillen. Wij streven ernaar om op alle locaties regelmatig de volgende activiteiten aan te bieden: 

U kunt hierbij denken aan:

  • Huiskamerconcerten
  • Workshops, zoals schilderen en bloemschikken
  • Colleges aan huis, bijvoorbeeld over kunst en muziek
  • Literaire middagen
  • Uitstapjes
  • Bewegingsactiviteiten
  • Themaweken
  • Beautymiddagen
  • Spelletjes en puzzels
  • Film- en documentaireavonden

Medewerkers van Domus Valuas staan u graag te woord