Vrijwilligers Ina van Gent en Marina Bernards

Nog steeds vol Energie

Het duo Ina en Marina kent elkaar deze zomer maar liefst 71 jaar! Het 70-jarige jubilieum vierden ze vorig jaar met een lekkere lunch. Ze zaten destijds zes jaar naast elkaar op de Prinses Marijke school (nu De Hoeksteen) in Bussum.

Marina blijkt de initiatiefneemster van het vrijwilligerswerk op Slingerbosch. Ze werkte tot haar 70ste en moest er niet aan denken om te stoppen. Enthousiast vertelt ze: ‘Ik zit zo vol met energie en hou erg van mijn werk voor Wilde Ganzen (een organisatie die fondsen werft voor kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden), waar ik nog steeds twee dagen per week voor actief ben’. Ze geeft aan dat haar motivatie om iets voor de gemeenschap te doen voortkomt uit de tijd en het gezin waarin ze opgroeide: ‘Ik ben van de wederopbouw generatie en kreeg mee dat we hier niet voor niets zijn; ook ik wil graag wat bijdragen’. Zo ging ze destijds naar de Sociale Academie en werkte daarna voor Humanitas in de bejaardenzorg.

Ina is ook een bezig bijtje en werkte als secretaresse bij diverse omroepen, o.a. de Wereldomroep, AVRO, VPRO en NOS. Toen ze daar wat op uitgekeken raakte deed ze de lerarenopleiding richting kunst, cultuur & educatie en werkte aansluitend bij het Singer Museum in Laren, zowel in de winkel als bij de informatiebalie. Na haar pensioen is zich nog verder gaan verdiepen in kunst & muziek en volgde ze o.a. diverse colleges van Henk van Os, directeur van het Rijksmuseum.

Sociale betrokkenheid

Een aantal jaren geleden belde Marina haar oude schoolmaatje Ina op om te peilen of ze samen voorleeskracht wilde worden. Marina had namelijk een foldertje in de bibliotheek in Laren gevonden waar ze een oproep deden en gezien haar energie en sociale betrokkenheid leek dit haar wel wat. Via de coördinator van de bieb kwamen ze daarna uit bij Slingerbosch, waar ze even moesten wennen. Ina vertelt ‘Soms vielen mensen in slaap als we voorlazen of werden onrustig en dan was je toch even in verwarring’. Maar nu ze gewend zijn voelen ze zich prima thuis. Ook zijn ze enthousiast over het gevarieerd activiteitenprogramma dat hier wordt aangeboden en genieten ze jaarlijks van de gezellige kerstborrels en zomerfeesten op Slingerbosch.

Bewoners verheugen zich op de maandagochtenden

Ze hebben onderling een mooie taakverdeling: Ina is alert op leuke columns en artikelen uit de krant en Marina speurt naar geschikte boeken. Ook kiezen ze wel eens thema’s en zoeken dan op internet naar passend materiaal voor hun voorlees ochtend. Kortom: de dames kiezen hun voorlees materialen met zorg uit en dat loont zo blijkt: Ina en Marina zijn graag geziene gasten op onze maandagochtenden!

Ik wil mij ook graag aanmelden als vrijwilliger: