Vila Walgaerde appartement

Kwaliteit en Keurmerk

Domus Valuas gaat voor de hoogste kwaliteit van zorg en welzijn. Daarvoor leggen we ook verantwoording af aan instanties als de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) en Zorginstituut Nederland.

Het kwaliteitsinstituut Perspekt beoordeelt ons sinds 2014 door middel van een onafhankelijke externe audit met een Gouden Prezo*.

Het Gouden PREZO Keurmerk

Het Gouden PREZO Keurmerk is het hoogste keurmerk dat behaald kan worden in de zorg. Uniek aan dit keurmerk is dat de tevredenheid van bewoners over de geleverde prestaties bepalend is voor het behalen van dit keurmerk. Sinds 2014 en de daaropvolgende jaren heeft Domus Valuas het Gouden PREZO Keurmerk behaald en behouden voor het wonen met zorg, waarmee onze kwaliteit officieel erkend is.

Wat is PREZO?

PREZO, wat staat voor PREstaties in de ZOrg, is een kwaliteitssysteem ontwikkeld voor zorginstellingen bij het sturen op verantwoorde zorg én verantwoord ondernemerschap. In het systeem neemt de tevredenheid van cliënten over geleverde prestaties en de activiteiten van de medewerkers een prominente plek in.

Hoe werkt PREZO?

Met het kwaliteitscertificaat kunnen organisaties volgens PREZO worden gecertificeerd. Zorginstellingen kunnen een zilveren of gouden keurmerk behalen afhankelijk van de resultaten van de toetsing door een onafhankelijk auditteam. Na het verkrijgen van een keurmerk worden zij tussentijds getoetst om te bepalen of zij nog steeds terecht het keurmerk mogen dragen. Om de drie jaar wordt deze audit in zijn geheel herhaald.

Kwaliteitsjaarverslag Domus Valuas

Bij Domus Valuas zijn we continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit. In het jaarverslag van 2022 (van Domus Magnus en Valuas Zorggroep) kunt u onder andere lezen hoe wij sturen op een hoge kwaliteit door middel van scholing en kwaliteitsindicatoren. Klik rechts om de kwaliteitsjaarverslagen van 2022 te bekijken.

Zorgkaart Nederland

Regelmatig ontvangen wij reviews van bewoners en zorghotel (tijdelijk verblijf) gasten op Zorgkaart Nederland. U kunt de reviews lezen op de website van Zorgkaart Nederland.